PIRAT

wypożyczalnia przyczep

       TEL. 517 17 81 81

52781
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkich
74
7053
7263
7543
52781

Twój IP: 54.226.64.30
styczeń 2019
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin od dnia 03.01.2014r.

                                                                             Nasza umowa wynajmu przyczep.

                                                                            Lista wypożyczeń. 

                                                                            Aneks do umowy wypożyczeń PDF

                                                                            Umowa kupna sprzedaży samochodu.  

                                                                           Aneks WORD                      

Piotr Fiedorek zwany w treści

Wynajmującym, wynajmuje Najemcy lub stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego/których podpis/podpisy widnieją na umowie, pojazd (przyczepę) określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

 

1. OPŁATA ZA WYNAJM

Najemca zapłaci wszystkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są wg stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłoszone są w Monitorze Polskim.

 

2. WYNAJM I ZWROT PRZYCZEPY

a) Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie przyczepy w uzgodnionym terminie zobowiązuje Najemcę do powiadomienia Piotra Fiedorka właściciela przyczepy (może być telefonicznie 517178181) o zmianie terminu zwrotu przyczepy, co zostaje odnotowane w umowie najmu przyczepy) w przeciwnym przypadku opłata za termin poza zawartą umową naliczona jest według ceny za dobę bez jakich kol wiek zniżek.

b) Przyczepa wyposażona jest w cztery (dwuosiowa) lub dwa (jednoosiowa)koła bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia którego kolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego odpowiednim parametrom uszkodzonego koła.

d)Wszelkie reklamacje dotyczące stanu przyczepy należy zgłaszać wynajmującemu w chwili wynajmu.

e) Najemca zobowiązany jest zwrócić przyczepę z kompletem dokumentów w stanie, w jakim wynajmował oraz w miejscu i dniu określonym w niniejszej umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do Natychmiastowego odebrania pojazdu od najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdy z naruszeniem warunków niniejszej umowy.

f) kopia zawartej umowy, regulamin, wyposażenie dodatkowe (takie jak: koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, ....) wydane jest na wyraźne życzenie klienta.

g) Najemca przyjmuje do wiadomości, że przyczepy nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia OC i NW.

 

3. WARUNKI UŻYWANIA PRZYCZEPY

Wynajęta przyczepa nie może być używana:

a) osobie inną niż najemca o ile osoba ta nie była wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym w tym celu miejscu na pierwszej stronie umowy najmu. Osoba ta powinna posiadać ważne Prawo Jazdy.

b) Jeżeli Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem , narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość zdolność do koncentracji.

c) wbrew przepisom celnym, drogowym i innym.

d) poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

4. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ

 

a) Gdy wynajęta przyczepa została uszkodzona, skradziona bądź utracona cała lub jej część, niezależnie od tego czy z winy Wynajmującego czy z winy osób trzecich,

Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy maksymalnej wysokości 5000zł.. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona rozmyślnie lub wskutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.

b) Jeżeli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca lub nie wykonał swoich obowiązków wynikających z klauzuli 5 niniejszej umowy będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną

c) Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub uszkodzenia powstałe podczas prowadzenia pojazdu poprzez nieupoważnionego kierowcę (klauzula 3a) lub wykorzystywania pojazdu do zabronionych celów (klauzula 3c,d).

 

5. WYPADKI I KRADZIEŻE

W razie zaistnienia szkody , wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję Najemca nie ma prawa  zgody na wyrażenie akceptację drugiej strony.

Najemca powinien natychmiast powiadomić wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń  Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym, W szczególności raport z wypadku powinien zawierać Nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów.

Nie zwrócenie przyczepy , lub jej sprzedanie bez wiedzy właściciela stanowi przestępstwo przywłaszczenia według kodeksu karnego. Wszystkie koszty związane  z odzyskaniem przyczepy i należności od Najemcy łącznie z kosztami pośrednimi i ewentualnie sądowymi ponosi Najemca.

 

6. DANE PERSONALNE

Najemca uznaje że dane personalne podane w niniejszej umowie będą przetwarzane automatycznie i wyraża zgodę by dane te były przekazywane osobom trzecim szczególnie do celów zabezpieczenia kredytowego i/lub ubezpieczenia.